Zaloguj się

...

ARTYKUŁ ODNOŚNIE ZAMIESZANIA W BRANŻY LPG

--------------------------

Informujemy, że we WRZEŚNIU 2021 roku wprowadzany do produkcji zbiorniki ze zmienionym numerem homologacji (zmieniona seria poprawek) z 67R 01 na 67R 03. Proszę podczas wypisywania wyciągów ze świadectwa homologacji sposobu montażu zwracać na to uwagę. Z czasem 67R 03 zastąpi całkowicie 67R 01

Zachęcam do wypełnienia poniższej ankiety, która pozwoli ocenić i podnieść jakość działania systemu do wystawiania wyciągów (ankieta nie jest obowiązkowa). Z góry serdecznie dziękuje za poświęcony czas.

ANKIETA

..........................................................................................

AKTUALIZACJA REGULAMINU 22.06.2021 - proszę zwrócić uwagę na ostatni wpis w regulaminie

..........................................................................................

PROSZĘ O WERYFIKACJĘ ODESŁANYCH KOPII HOMOLOGACJI WRAZ Z PROTOKOŁEM MONTAŻU

. Dodano opcję STATUSU WERYFIKACJI (możliwość sortowania po kliknięciu)

1- zweryfikowano - kopie odesłano i sprawdzono

2- niezweryfikowano- kopie do odesłania

W PRZYPADKU NIEODESŁANIA 100 KOPII SYSTEM BLOKUJE DALSZĄ MOŻLIWOŚĆ WYSTAWIANIA WYCIĄGÓW

..........................................................................................

..........................................................................................

Informujemy, że z dniem 04.02.2020 około godziny 10.30 firma P.P.H. Bormech wprowadza dodatkowy obieg dokumentów- PODPISYWANIE ELEKTRONICZNE (tym samym jest możliwy wydruk wyciągu w Zakładzie Montażowym)

..........................................................................................

Proszę zwrócić uwagę na jakość wydruku.

..........................................................................................

- Oryginał wyciągu jest przekazany właścicielowi pojazdu za potwierdzeniem odbioru.

..........................................................................................

- Jedna kopia wyciągu pozostaje w Zakładzie Montażowym w swoim archiwum.

..........................................................................................

- Druga kopia wyciągu jest odsyłana listownie do P.P.H. Bormech i zaznaczona w elektronicznym systemie jako ZWERYFIKOWANO.

..........................................................................................

..........................................................................................

Zgodnie z wymaganiami Transportowego Dozoru Technicznego oraz prawnymi firma P.P.P. Bormech musi prowadzić archiwizację dokumentów. W przypadku nie odesłania raz na kwartał lub max 100 zwrotnych kopii wyciągów ze świadectw homologacji sposobu montażu instalacji LPG oraz protokołów montażu i kontroli montażu instalacji LPG P.P.H. Bormech Sp. z o.o. wstrzymuje możliwość dalszego wystawiania wyciągów do czasu uzupełnienia braków. Analiza ilości jest wykonywana automatycznie przez system elektroniczny.

..........................................................................................

W elektronicznym systemie po zalogowaniu się zakładu w zakładce „DOKUMENTY” do pobrania jest OŚWIADCZENIE P.P.H. Bormech do wydruku przez Zakład Montażowy w celu przekazania właściwemu organowi dla potwierdzenia podpisania elektronicznego przez Instalatora. Proszę zapoznać się z procedurą P10 dostępną w zakładce "DOKUMENTY"

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

AKTUALIZACJA REGULAMINU- 03.02.2020

..........................................................................................

UWAGA W ZWIĄZKU Z CIĄGŁYM ROZWOJEM SYSTEMU HOMOLOGACJI DLA ZAINTERESOWANYCH ZAKŁADÓW MONTAŻOWYCH ZAŁOŻONA GRUPA DO DYSKUSJI LUB ZGŁOSZENIA DODATKOWYCH UWAG NA TEMAT DZIAŁANIA SYSTEMU DO WYSTAWIANIA WYCIĄGÓW HOMOLOGACJI MONTAŻU INSTALACJI LPG, ZGŁASZANIA ELEMENTÓW INSTALACJI, PILNEGO KONTAKTU ITP https://www.facebook.com/groups/1013448372196978/ LUB "Homologacje LPG BORMECH"

..........................................................................................

..........................................................................................

Z DNIEM 01.10.2018 FIRMA P.P.H. BORMECH WPROWADZA ZMIENIONY OBIEG WYCIĄGU ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI TZW " WYSYŁKA JEDNOSTRONNA"- SZCZEGÓŁY W PROCEDURZE NR.10 PO ZALOGOWANIU. POWYŻSZY OBIEG DOTYCZY WYCIĄGÓW WYSTAWIONYCH OD 1.10.2018- WYCIĄGI PRZED 1.10.2018 WYSYŁAMY "STARYM" SYSTEMEM

Wyciągi ze świadectw homologacji sposobu montażu instalacji LPG oraz protokołów montażu i kontroli montażu instalacji LPG P.P.H. Bormech Sp. z o.o. wystawione i zatwierdzone do godziny 12.30 będą w miarę możliwości wysyłane tego samego dnia roboczego,natomiast po godzinie 12.30 następnego dnia roboczego

..........................................................................................

UWAGA

W przypadku nie odesłania raz na kwartał lub max 20 zwrotnych kopii wyciągów ze świadectw homologacji sposobu montażu instalacji LPG oraz protokołów montażu i kontroli montażu instalacji LPG P.P.H. Bormech Sp. z o.o. wstrzymuje możliwość dalszego wystawiania wyciągów do czasu uzupełnienia braków

..........................................................................................

Dnia 01/02/2017 wprowadzono obowiązek dokumentowania wszelkich zmian homologowanych elementów instalacji LPG w pojazdach. Dokumentem potwierdzającym wymianę elementu instalacji LPG jest aneks do wyciągu ze świadectwa homologacji, wystawiony na podstawie wniosku o aneks. ANEKS STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ WYCIĄGU ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI I TYLKO Z NIM JEST WAŻNY WNIOSKI O ANKES są dostępne w zakładce ANEKSY przy każdym WYCIĄGU P.P.H. Bormech wystawia bezpłatnie aneksy

......................................................................................................................................................................................................................................................................

UWAGA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PROSZĘ WSZYSTKIE ODBLOKOWANE ZAKŁADY MONTAŻOWE O PRZESYŁANIE AKTUALNYCH ŚWIADECTW LEGALIZACJI ANALIZATORA SPALIN NA ADRES: HOMOLOGACJE@BORMECH.PL Z DOPISKIEM JAKA FIRMA- W PRZYPADKU NIEDOSTARCZENIA ŚWIADECTWA MOŻLIWOŚĆ WYSTAWIANIA ŚWIADECTW HOMOLOGACJI ZOSTANIE ZABLOKOWANA

......................................................................................................................................................................................................................................................................

UWAGA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 27.03.2017

UWAGA: WPROWADZONO "ELEKTRONICZNE" WYPEŁNIANE PROTOKOŁU MONTAŻU- PROTOKÓŁ TAK JAK DOTYCHCZAS PODPISUJEMY I WYSYŁAMY DO NAS ZE ŚWIADECTWEM

......................................................................................................................................................................................................................................................................

UWAGA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11.04.2017

WSZYSTKIE ZAKŁADY, W KTÓRYCH BYŁA ZMIANA ADRESU PROSZONE SĄ O PRZESYŁANIE NA ADRES HOMOLOGACJE@BORMECH.PL AKTUALNYCH ŚWIADECTW LEGALIZACJI ANALIZATORA SPALIN Z DOPISKIEM JAKA FIRMA- W PRZYPADKU NIEDOSTARCZENIA ŚWIADECTWA MOŻLIWOŚĆ WYSTAWIANIA ŚWIADECTW HOMOLOGACJI NIE ZOSTANIE ODBLOKOWANA

......................................................................................................................................................................................................................................................................

ZAKŁADY MONTAŻOWE, KTÓRE WYSTAWIAJĄ WYCIĄGI ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI A NIE OTRZYMAŁY CERTYFIKATÓW AUTORYZACJI PROSZONE SĄ O KONTAKT MAILOWY NA ADRES HOMOLOGACJE@BORMECH.PL

......................................................................................................................................................................................................................................................................

P.P.H.Bormech przypomina, iż zgodnie z dyrektywą MB FZMO 750, od 1 października 2017 r. zmieniają się zasady rejestracji instalacji LPG w Niemczech. Na jej mocy pojazdy, będą mogły mieć zamontowaną instalację LPG i wpisaną w dowód rejestracyjny tylko wtedy, kiedy Instalator dysponuje homologacją R115. P.P.H. Bormech dysponuje tylko i wyłącznie homologacją R67. W związku z tym P.P.H. Bormech z dniem od 2 października 2017 za wykonane montaże nie ponosi żadnej odpowiedzialność

......................................................................................................................................................................................................................................................................