Zaloguj się

Firma P.P.H. Bormech Sp. z o.o. posiadająca świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji  przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem numer PL*0044**00/G z dnia 15.12.2005 w związku z wejściem w życie w dniu 26 września 2023 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2023, Poz. 2001 w sprawie homologacji montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem informuje, że z dniem 02.10.2023 o godzinie 23.59 wprowadza zmiany w e-systemie (zmiany treści na wyciągach). 

Archiwalne (stare) dokumenty nie tracą ważności.

 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2001

 

 

Bormech

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA NASZĄ STRONĘ

P.P.H.BORMECH-WWW

P.P.H.BORMECH-FACEBOOK

UWAGA:

Dla prawidłowego działania programu proszę korzystać z przeglądarek: CHROME, OPERA, FIREFOX, SAFARI, EDGE.

..........................................................................................

Zachęcam do wypełnienia poniższej ankiety, która pozwoli ocenić i podnieść jakość działania systemu do wystawiania wyciągów (ankieta nie jest obowiązkowa). Z góry serdecznie dziękuje za poświęcony czas.

ANKIETA

..........................................................................................

Z dniem 15.03.2023 została wprowadzona kolejna nowa funkcja w systemie - czat w prawym dolnym rogu.

..........................................................................................

Z dniem 08.03.2023 została wprowadzona nowa funkcja w systemie - możliwość załączenia dokumentu legalizacji analizatora spalin – zdjęcie lub pdf

..........................................................................................

Firma P.P.H. Bormech informuje, że z dniem 01.02.2023 nie będzie wymagała już odsyłania kopii z WYCIĄGÓW ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI SPOSOBU MONTAŻU INSTALACJI PRZYSTOSOWUJĄCEJ DANY TYP POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM oraz PROTOKOŁU MONTAŻU.

Proszę o odsyłanie wszystkich kopi do 01.02.2023 aby mieć “czyste konto” - dziękuje ;)

System zostanie zaktualizowany

..........................................................................................

Firma P.P.H. Bormech oświadcza, że z dniem 09.01.2023 zmienia logo firmy oraz pismo firmowe, tym samym e-system do wystawiania WYCIĄGÓW ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI SPOSOBU MONTAŻU INSTALACJI PRZYSTOSOWUJĄCEJ DANY TYP POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM zostanie zaktualizowany.

..........................................................................................

Proszę wszystkie zakłady o pilne odsyłanie wszystkich kopii, które jeszcze nie zostały odesłane do Bormech - szykują się wielkie zmiany w systemie już w styczniu 2023 ;)

..........................................................................................

Zgodnie z wytycznymi Transportowego Dozoru Technicznego ZAKŁAD MONTAŻOWY zobligowany jest do posiadania w miejscu montażu instalacji LPG, sprawnego czujnika gazu przeciwwybuchowego (zamontowanego zgodnie z zaleceniami producenta).

 

..........................................................................................

UWAGA-31.10.2022

 WPROWADZAMY STANOWISKO OSOBY MONTUJĄCEJ - STANOWISKO BĘDZIE WPROWADZANE AUTOMATYCZNIE PO WYBORZE OSOBY MONTUJĄCEJ

..........................................................................................

UWAGA-17.10.2022

 WPROWADZAMY JEDNOSTRONNE DOKUMENTY - PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ PODCZAS DRUKOWANIA WYCIĄGÓW W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W ZAKŁADZIE 

..........................................................................................

Informujemy, że we WRZEŚNIU 2021 roku wprowadzany do produkcji zbiorniki ze zmienionym numerem homologacji (zmieniona seria poprawek) z 67R 01 na 67R 03. Proszę podczas wypisywania wyciągów ze świadectwa homologacji sposobu montażu zwracać na to uwagę. Z czasem 67R 03 zastąpi całkowicie 67R 01

..........................................................................................

AKTUALIZACJA REGULAMINU 22.06.2021 - proszę zwrócić uwagę na ostatni wpis w regulaminie - P.P.H.Bormech zgodnie z zaleceniami Transportowego Dozoru Technicznego kierowanymi do Zakładów zajmujących się montażem instalacji zasilania pojazdów gazem , informuje z naszej strony, że stanowiska montażowo-obsługowe powinny odpowiadać ściśle określnym wymogom 2 strefy zagrożenia wybuchem. Proszę o zapoznanie się z dokumentami (zakładka DOKUMENTY- Instrukcja I-1 oraz wytyczne)

..........................................................................................

Informujemy, że z dniem 04.02.2020 około godziny 10.30 firma P.P.H. Bormech wprowadza dodatkowy obieg dokumentów- PODPISYWANIE ELEKTRONICZNE (tym samym jest możliwy wydruk wyciągu w Zakładzie Montażowym). Proszę zwrócić uwagę na jakość wydruku. Oryginał wyciągu jest przekazany właścicielowi pojazdu za potwierdzeniem odbioru. Jedna kopia wyciągu pozostaje w Zakładzie Montażowym w swoim archiwum. Druga kopia wyciągu jest odsyłana listownie do P.P.H. Bormech i zaznaczona w elektronicznym systemie jako ZWERYFIKOWANO.

..........................................................................................

Zgodnie z wymaganiami Transportowego Dozoru Technicznego oraz prawnymi firma P.P.P. Bormech musi prowadzić archiwizację dokumentów. W przypadku nie odesłania raz na kwartał lub max 100 zwrotnych kopii wyciągów ze świadectw homologacji sposobu montażu instalacji LPG oraz protokołów montażu i kontroli montażu instalacji LPG P.P.H. Bormech Sp. z o.o. wstrzymuje możliwość dalszego wystawiania wyciągów do czasu uzupełnienia braków. Analiza ilości jest wykonywana automatycznie przez system elektroniczny.

..........................................................................................

UWAGA W ZWIĄZKU Z CIĄGŁYM ROZWOJEM SYSTEMU HOMOLOGACJI DLA ZAINTERESOWANYCH ZAKŁADÓW MONTAŻOWYCH ZAŁOŻONA GRUPA DO DYSKUSJI LUB ZGŁOSZENIA DODATKOWYCH UWAG NA TEMAT DZIAŁANIA SYSTEMU DO WYSTAWIANIA WYCIĄGÓW HOMOLOGACJI MONTAŻU INSTALACJI LPG, ZGŁASZANIA ELEMENTÓW INSTALACJI, PILNEGO KONTAKTU ITP https://www.facebook.com/groups/1013448372196978/ LUB "Homologacje LPG BORMECH"

..........................................................................................

Dnia 01/02/2017 wprowadzono obowiązek dokumentowania wszelkich zmian homologowanych elementów instalacji LPG w pojazdach. Dokumentem potwierdzającym wymianę elementu instalacji LPG jest aneks do wyciągu ze świadectwa homologacji, wystawiony na podstawie wniosku o aneks. ANEKS STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ WYCIĄGU ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI I TYLKO Z NIM JEST WAŻNY WNIOSKI O ANKES są dostępne w zakładce ANEKSY przy każdym WYCIĄGU P.P.H. Bormech wystawia bezpłatnie aneksy

..........................................................................................

P.P.H.Bormech przypomina, iż zgodnie z dyrektywą MB FZMO 750, od 1 października 2017 r. zmieniają się zasady rejestracji instalacji LPG w Niemczech. Na jej mocy pojazdy, będą mogły mieć zamontowaną instalację LPG i wpisaną w dowód rejestracyjny tylko wtedy, kiedy Instalator dysponuje homologacją R115. P.P.H. Bormech dysponuje tylko i wyłącznie homologacją R67.